Проф. д-р Цена Димова

  • Професор
  • Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • https://www.ugd.edu.mk/

Редовен професор на Факултетот за медицински науки, при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Специјалист по орална хирургија е од 1996 година, а магистер и доктор на Стоматолошки науки е од 2002, односно 2007 година. Има објавено повеќе од сто научни трудови и преку педесет стручни и научни трудови презентирани дома и во странство. Има одржано десетина работилници од областа на орална хирургија и добитник е на повеќе награди и признанија.

Сесија