Проф. Д-р. Васо Талески

  • Професор
  • Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • https://www.ugd.edu.mk

• Редовен професор, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
• Претседател на ЗММ (Здружение на микробиолози на Македонија) 1993-1997
• Делегат во FEMS (Федерација на европски микробиолошки друштва) 1997-2002, 2011-2017
• Секретар за грантови на ФЕМС (Member of FEMS Executive Committee – GRANTS Secretary) 2005-2012
• Член на FEMS Grants Boards 2000-2003, 2012-2017
• Член на Организационите одбори на FEMS European congresses of microbiologists (2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021)
• Претседател на Congress Grants Committees на FEMS European microbiology congresses (2009, 2001, 2013, 2015, 2017, 2019)
• FEMS Director of events and internationalization (2018- 2024)
• Организатор на FEMS летни школи за пост-доктори по микробиологија, во Сплит, Хрватска, во MedILS (Mediterranean Institute for life Sciences), од 2019 година
• Добитник на ПОВЕЛБА „Д-р Трифун Пановски“ во 2019
• Претседател на Организациониот одбор на FEMS ONLINE Conference on microbiology, 28-31October 2020
• Член на Одборот за организација на World Microbe Forum 2021, заедничка организација на ASM (American Society for Microbiology) & FEMS
• Претседател на Организациониот одбор на FEMS Conference on microbiology, Belgrade, Serbia, 30 June – 2 July 2022
• Автор на околу 100 стручно – научни трудови, автор и коавтор на учебници по микробиологија

Session

  • КОВИД 19 ПАНДЕМИЈА – ПАРАДОКС НА НАШЕТО ВРЕМЕ

    Постојат седум познати хумани корона вируси од кои четири најчесто причинуваат лесни настинки кај особи со добар имун систем. Oстанатите три вида кои се откриени во последните две децении (SARS CoV, MERS CoV и SARS CoV-2), се пренесуваат како зоонози и се причинители на тешки респираторни заболувања и смрт…