Проф. Д-р. Љиљана Ќесиќ

  • Редовен професор
  • Стоматолошки факултет, Универзитет во Ниш, Република Србија

Session

  • ЗНАЧЕЊЕТО НА ОРАЛНИТЕ ВИРУСНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО СЕКОЈДНЕВНАТА СТОМАТОЛОШКА ПРАКСА

    Херпес симплекс вирусот (ХСВ) е честа причина за болести на орофацијалниот регион. Од голема важност е да се знаат главните клинички манифестации на примарен херпетичен гингивостоматитис и секундарната рекурентна форма на херпетичен стоматитис.Типичната клиничка слика и деталната анамнеза овозможуваат, во повеќето случаи, секој стоматолог да ја препознае и успешно да ја третира болеста…